Udskriv denne side

Coronavirus / COVID-19

Info omkring Coronavirus / COVID-19

I Diabetesforeningen har vi et særligt ansvar over for personer med diabetes og deres pårørende i en tid med corona-smitte, og for at sikre sundhedsvæsnet de bedste vilkår for at kunne håndtere denne vanskelige situation og efterleve sundhedsmyndighedernes anbefalinger.

Vi har på denne baggrund besluttet at handle efter situationens alvor. I den kommende tid være meget forsigtige for at undgå at udbrede smittefare.

Efter statsministerens seneste pressemøde har Diabetesforeningen besluttet at melde følgende ud til jer, som gælder for alle fra dags dato, og i første omgang, frem til og med påske, tirsdag den 14. april:

  • Frem til den 14. april gennemfører Diabetesforeningen ikke aktiviteter og arrangementer, der enten er målrettet personer med diabetes, eller hvor både frivillige, medlemmer og andre interesserede tænkes at deltage. Dertil aflyses alle Diabetesforeningens aktiviteter, der typisk afholdes i kommunernes sundhedscentre.
  • Konkret betyder det, at alle lokale og regionale aktiviteter aflyses frem til den 14. april. Det vil sige fx: Foredrag, caféer, mødeaktiviteter som bestyrelsesmøde og ekstra regionsmøde, motivationsgrupper, motionsgrupper, roadshows, deltagelse på messestande, udflugter, sociale arrangementer o.a.. Aflysningerne vil komme til at fremgå i kalenderen på hjemmesiden.
  • Ovennævnte beslutning har også betydning for de planlagte ERFA-møder for børnefamiliegruppen, årsmødet for kursusansatte, landsdækkende introduktionskursus for nye bestyrelser og motivationsgruppekursus for nye instruktører, som nu aflyses. Nye datoer meldes ud i et kommende FrivilligNyt.
  • Der kan også komme aflysninger af medlemskurserne. I så fald vil der gives direkte besked til alle berørte.
  • På hjemmesiden vil der findes information til alle om situationen. Det er vigtigt, at alle Diabetesforeningens frivillige henviser til dette site i stedet for selv at forsøge at besvare de mange spørgsmål.
  • Diabetesrådgivningen vil være behjælpelig med at finde svar af de officielle kanaler, for de medlemmer, der har brug for det. Har man spørgsmål eller bekymringer af mere personlig karakter, er man som altid meget velkommen til at ringe til Diabetesrådgiverne.